Usługi

Pełna oferta firmy GRAND – Usługi budowlane

Czy posiadasz projekt budowlany, w realizacji którego możemy pomóc?

Poza realizacją inwestycji firma GRAND oferuje także:


A) Oferta dla budujących obiekty budowlane:

W ramach dodatkowych usług skierowanych do naszego Klienta wykonujemy wiele dodatkowych działań mających na celu m.in pomoc w realizacji inwestycji.


Przygotowanie inwestycji:

Nasi geodeci mogą zaoferować pomoc w wytyczaniu i odtwarzaniu granic działek, udzielą też pomocy przed rozpoczęciem budowy i po jej zakończeniu.
W przypadku odbiorów domów lub mieszkań od Developerów istnieje możliwość zlecenia naszej firmie kontroli powierzchni całkowitej i użytkowej. Tego rodzaju pomiarów dokonują uprawnieni geodeci.
W pełny zakres obsługi geodezyjnej wchodzą

  • Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w formie analogowej i numerycznej do celów projektowych.
  • Tyczenie obiektów, inwentaryzacja powykonawcza, badanie pionowości ścian, osiadania.
  • Inwentaryzacja powierzchniowa lokali oraz inwentaryzacja architektoniczna budynków.
  • Zagadnienia geodezyjno-prawne, podziały, połączenia, rozgraniczenia, wznowienia punktów granicznych, badanie ksiąg wieczystych, równoważniki.

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE:

Każdy nowobudowany obiekt powinien mieć świadectwo energetyczne. Jesteśmy gotowi świadczyć usługi w tym zakresie. Dla obiektów realizowanych przez naszą firmę świadectwa energetyczne dajemy w cenie realizacji.

ODBIORY:

W przypadku zakończenia budowy, każdy Inwestor odbiera od Wykonawcy/Developera wykonane dzieło, np. dom lub mieszkanie. Pragniemy pomóc Państwu w tym ważnym momencie. Nie zauważenie istotnych wad czy usterek może skutkować w przyszłości ponoszeniem nakładów na ich naprawę. Prawidłowo dokonany odbiór robót, wykonany przez kompetentnych inżynierów, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu pozwoli Państwu wyjść zwycięsko z tej próby. Koszt wydany na tego rodzaju usługę zwróci się w krótkim czasie.

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT:

Oferujemy usługi w zakresie kosztorysowania. Pracujemy na najnowszych programach NORMA EXPERT korzystając z aktualnych baz cen ( m.in Sekocenbud).


B) oferta dla Towarzystw Ubezpieczeniowych lub osób ubezpieczających swoje lokale lub domy


WYCENA SZKÓD:

W ramach tej usługi wykonujemy szacowanie szkód w obiektach ubezpieczonych. Szacowanie obejmuje wizję lokalną na obiekcie, dokonanie niezbędnych pomiarów i badań. Na tej podstawie zostaje przygotowana ocena stanu technicznego obiektu wraz z programem naprawy szkody. Wraz z opracowaniem sposobu usunięcia szkód zostaje wykonay kosztorys na roboty odtworzeniowe.

OPINIE TECHNICZNE I EKSPERTYZY:

W ramach tej usługi wykonujemy oceny stanu technicznego obiektów i budowli. Przygotowujemy opinie techniczne wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną. Współpracujemy z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.


C) oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz indywidualnych właścicieli domów


PRZEGLĄDY BUDOWLANE:

W związku z koniecznością dokonywania corocznych przeglądów obiektów budowlanych ( oraz przeglądów pięcioletnich) proponujemy Państwu wykonanie takiej usługi w zakresie budowlanym, elektrycznym i instalacyjnym. Przy wykonywaniu tego rodzaju usług stosujemy profesjonalne narzędzia oraz zatrudniamy wysokiej klasy fachowców.