fgdfg

W dniu 4.05.2017 nastąpiło przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Rewaloryzacja Parku Krakowskiego” czyli przebudowa Parku Krakowskiego z budową ciągów pieszych, placów zabaw, budową oświetlenia i iluminacji, zabudową małej architektury. Będzie PIĘKNIE! A piszemy o tym nie przypadkiem ponieważ nasza firma będzie prowadzić oficjalny nadzór nad robotami. Bardzo się z tego powodu cieszymy! Prace potrwają ponad rok. Będziemy informować o postępie prac.