fgdfg

MAJ 2016 – Dla naszego stałego Klienta prowadzimy nadzór inwestorski przy budowie pawilonu handlowo-usługowego w Iwanowicach. Planowane zakończenie prac – grudzień 2016 roku. Orientacyjna kubatura obiektu 6300 m3.